REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
Jeep Club Norway 2009:
Som annonsert, ble det avholdt generalforsamling fredag den 17.4.2009 på Per's Resort på Gol.
Det foregikk uten formann, da han hadde et uhell med jeepen og derfor ikke nådde frem tidsnok.
Møtet ble satt kl. 19:15 og tilstede talte totalt 20 medlemmer. Kasserer var ikke tilstede
Der var en god stemning i salen.
•1.
Godkjenning av sakslisten:
Denne ble enstemmig godkjent.
•2.
Valg av ordstyrer og referent:
Der var det naturlige valg Stein som ordstyrer (siden han likevel skulle snakke mye om annet), og undertegnede som referent siden jeg er sekretær.
•3.
Under "Hva har skjedd i 2008?" informerte Steffen kort om "happenings" iløpet av siste år. Goltreffet i fjor var det treffet som dro flest biler og medlemmer ut på tur. Verdt å nevne og er at det også i fjor ble arrangert Vestlandssafari til stor begeistring fra de 3!! gjestene som kom fra det store utland (østlandet)! Der var også et sensommertreff i Svindal, som ble loset vel ihavn av Kathrine og Tommy. Styret har hatt 3 møter i året som gikk. De fleste saker som har vært oppe til behandling har som alle andre år gått på mail og telefon.
•4.
Regnskap:
Stein gikk punkt for punkt gjennom regnskapet, og det ble godkjent med unntak av 2 punkt som generalforsamlingen bestemte at styret skulle ta opp med kasserer; utgifter til årsmøte Gol, og faktura innkjøp bannere, som vil bli gjort rede for under ekstraordinær generalforsamling på landstreffet.
•5.
Valg:
I år var det formann, 2 år og kasserer, 2 år, som sto for valg. I god tid på forhånd har både Tarje og Pekka gitt uttrykk for at de ikke ønsker å fortsette i sine verv som formann og kasserer. Tarje har dog gått med på å stå på listen som kasserer. Steffen har sagt ja til å stå på listen som formannskandidat, og Stein som styremedlem, og disse ble også enstemmig valgt.
•6.
Årets treff:
Stein og Steffen informerte om årets store treff, Goltreffet og Jubileumstreffet.  Knut skal undersøke mulighetene for å få i stand et Rendalstreff. Morten informerte om at de har treff med kjøring hver 14. dag i Elvedal, hvor alle jeeper er velkomne.  Tom mener at treffkalenderen også burde inneholde treff for andre klubber slik at folk kan velge.
•7.
Innkomne forslag:
Ingen innkomne forslag!
•8.
Annet:
Knut presiserte at der ikke skal være "annet" på en generalforsamling.
Samtlige var for øvrig enige om at Kathrine skulle få informere om jubileumsboka, der hun og flere andre gjør en fremragende innsats, og bidrar med intervjuer, historikk og bilder som skal få plass i boka. Hun og de involverte høstet STOR applaus.
Videre var der også stor interesse for at Stein skulle informere om ny webside og webshop, noe han gjorde til begeistring, og han høstet STOR applaus for dette og det han har fått til for klubben. Ny webside ventes innen utgangen av april, begynnelsen av mai 2009.
Møtet ble hevet kl. 20:15
For orden skyld. Styret for 2009-10 er :
FORMANN: Steffen Birkeland Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
SEKRETÆR: Åge Færestrand Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
KASSERER: Tarje Hatlem Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
STYREMEDLEM: Stein Kristiansen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Med håp om et godt og fruktbart Jeep år.
Åge Færestrand
Sekretær JCN

Utskrift E-post