Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Jeep Club Norway.

 

Torsdag 11juni kl 16.00 i kafeterian på Østre Æra Camping avholdes ekstraordinær generalforsamling.

 

Saker som skal behandles:

  1. Godkjennelse av regnskap for 2008. Det var 2 punkter som ble underkjent på generalforsamling holdt 17.4 2009.
  2. Fastsettelse av årskontingent. Denne er foreslått økt fra 250,- til 350,- pr kalender år. Halv avgift 175,- gjeldende for registrering etter 1.9 inneværende år.

Vell møtt!

 

Vennlig hilsen

 

Styret

Utskrift E-post